Američka privreda u maju dodala je mnogo više radnih mesta od očekivanja, što je u suprotnosti sa nadanjima investitora da će slabljenje tržišta rada doprineti smanjivanju kamata od strane Fed-a.

U maju je kreirano 272 hiljade radnih mesta, iznad aprilskog podatka od 165 hiljada, i konsenzusa od 190 hiljada radnih mesta.

U isto vreme nezaposlenost je porasla na nivo od četiri odsto, po prvi put od januara 2022. godine, što je bilo iznad konsenzusa od 3,9 odsto, koliko je bila i u aprilu. Stopa participacije radne snage smanjena je 0,2 procentna poena na 62,5 odsto.

Tržište rada u maju ponovo ojačalo nakon slabijeg aprila 

Izvor: CNBC

Novostvorena radna mesta skocentrisana su u zdravstvenoj zaštiti, vladi i ugostiteljstvu, što su bili i skorašnji trendovi. Ova tri sektora su činila više od polovine dodatih radnih mesta.

Kada su u pitanju nadnice, prosečna satnica je takođe bila iznad očekivanja i porasla je 0,4 odsto na mesečnom nivou odnosno 4,1 odsto godišnje. Očekivanja su bila na nivou 0,3 i 3,9 odsto, respektivno.

Nakon objavljenog izveštaja, verovatnoća da će Fed smanjiti kamatu u septembru je pala na 56 odsto, što je za 12 procentnih poena niže u odnosu na četvrtak.

Prinos na američke 10-ogodišnje državne obveznice porastao je na 4,44 odsto, dok je tržište akcija oslabilo u proseku za oko petine procenta.

Izvor: CNBC, Momentum