Rast broja novih poslova u SAD u septembru bio je iznad očekivanja, pokazuju podaci američkog Ministarstva rada, što je pojačalo utisak da bi Fed mogao insistirati na dužem periodu viših kamata.

Američka privreda kreirala je 336 hiljada novih radnih mesta u prethodnom mesecu, znatno iznad konsenzusa od 170 hiljada i za sto hiljada više u odnosu na prethodni mesec.

Stopa nezaposlenosti je ostala na 3,8 odsto u odnosu na prognozu od 3,7 procenata.

Septembarski izveštaj sa tržišta rada najjači od januara 

Rast nadnica bio je sporiji nego što je očekivano, sa rastom prosečne satnice od 0,2 odsto mesečno i 4,2 odsto na godišnjem nivou u odnosu na konsenzus od 0,3 i 4,3 odsto, respektivno.

Posmatrano sa sektorskog nivoa, ugostiteljstvo i turizam su kreirali 96 hiljada novih poslova, vlada 73 hiljade, zdravstvena zaštita 41 hiljadu, te profesionalne, naučne i tehničke usluge 29 hiljada.

Nakon objave izveštaja, verovatnoća da će Fed podići kamatu još jedan put do kraja godine porasla je na oko 44 odsto.

Prinosi na 10-ogodišnje državne obveznice skočili su iznad nivoa od 4,80 procenata, dok tržište akcija sredinom trgovačkog dana beleži blagi pad nakon oštre korekcija na početku trgovanja.

Izvor: CNBC, Momentum