Sentiment američkih potrošača oštro je pao u novembru, pritisnut kontinuiranom zabrinutošću oko inflacije i većim troškovima zaduživanja, pokazalo je istraživanje University of Michigan (UoM).

Preliminarni podaci pokazali su pad indeksa sentimenta potrošača na 54,7 sa 59,9 u prethodnom mesecu, neutrališući oko polovine dobitaka koji su zabeleženi od istorijskog minimuma u junu.

Ekonomisti koje je anketirao Reuters očekivali su pokazatelj na nivou od 59,5.

Ključni podindeks koji prati buduća očekivanja potrošača pao je sa 56,2 na 52,7, dok je podindeks kojim se ocenjuje aktuelna situacija pao sa 65,6 na 57,8.

Pregled je pokazao jednogodišnja inflatorna očekivanja od 5,1 odsto u odnosu 5,0 odsto iz oktobra. Petogodišnja inflaciona očekivanja, pokazuje pregled, porasla su na 3,0 sa 2,0 iz oktobra.

Izvor: Reuters, Momentum