Britanska naftna kompanija Shell saopštila je danas da će ponovo povećati dividendu za 15 odsto, te povećati proizvodnju prirodnog gasa nakon što je uprava nagovestila ponovni fokus na fosilna goriva koja su sektoru prošle godine donela rekordne profite.

Shell se opredelio da postupno podiže nivo dividende nakon što je prethodna uprava sa izbijanjem pandemije napravila veliki rez. Sa poslednjim povećanjem, koje će stupiti na snagu sa drugim tromesečjem, Shell-ova dividenda je i dalje oko 30 procenata ispod predpandemijskog nivoa.

Pored povećanja dividende, kompanija je nastavila sprovođenje programa otkupa sopstvenih akcija u kvartalu od namanje pet milijardi dolara, dok se godišnja kapitalna ulaganja očekuju u rasponu 22-25 milijardi dolara u periodu 2024-2025. u odnosu na 23-27 milijardi dolara ove godine.

Shell i posle povećanja zaostaje za američkim pandanima kada je u pitanju dividendna politika 

Ova naftna kompanija pokušaće da poveća biznis sa integrisanim gasom i stabilizuje proizvodnju nafte do 2030. godine, nakon što je proizvodnja smanjena oko 20 odsto s maksimuma iz 2019. godine. Kompanija više neće težiti smanjenju proizvodnje nafte za 1-2 odsto godišnje, nakon što je postigla početni plan smanjenja proizvodnje brže nego što se očekivalo, a sve u cilju smanjenja emisije ugljen-dioksida.

Kompanija je saopštila da planira da uloži 10-15 milijardi dolara od 2023. do 2025. godine u izvore energije sa niskim sadržajem ugljenika kao što su biogoriva, vodonik, punjenje električnih vozila i geološko skladištenje ugljen-dioksida. Ova kapitalna ulaganja će morati da se pridržavaju misije kompanije u cilju obezbeđenja većih prinosa za akcionare, naveo je Shell u saopštenju.

Akcije Shell-a na Amsterdamskoj berzi beleže rast od 1,2 odsto na 27,5 evra, gde su se okvirno nalazile i pre početka pandemije.

Izvor: Bloomberg, Momentum