Kako da napravite izbor investicija

Odabirom brokera ili drugog berzanskog posrednika obezbedili ste pristup tržištu kapitala, što je prvi, ali i neophodan korak u vašem investitorskom putovanju. Drugi, teži, istovremeno i najinteresantniji korak, je napraviti prvi izbor investicija. To mogu biti proizvodi, usluge, kompanije, industrije ili neke druge investicione teme sa kojima već imate iskustva ili ih poznajete. Počnite od onoga o čemu već imate zadovoljavajući nivo predznanja. Predlog je da navedene kategorije zapišete na papir i pored svake navedete konkretan primer. To bi u praksi moglo izgledati ovako:

  • Proizvod – Coca Cola, Nike, Mercedes
  • Usluga – Amazon (onlajn kupovina)
  • Kompanija – Microsoft, Samsung
  • Industrija – auto industrija, čipovi (poluprovodnici)
  • Investiciona tema – električna vozila, dividende kompanija, digitalizacija

Dobro se informišite

Kada napravite ovakvu listu, preporučujemo vam da o svakom potencijalnom izboru saznate što više dodatnih informacija, što je najjednostavnije učiniti putem pretraga na internetu. Razgovarajte i sa vašim brokerom, ukoliko takva mogućnost postoji ili koristite druge raspoložive izvore informisanja, kako biste napravili što objektivnije i promišljenije odluke za investiranje.

Diversifikujte portfelj investicija

Diversifikujte ulaganja, što zajedno sa dugoročnim investicionim horizontom, povećava šanse za uspešno investiranje. Diversifikacija podrazumeva smanjenje rizika kroz ulaganje u različite alternative.  Da biste proverili koliko je vaš portfolio zaista diversifikovan, preispitajte da li su vaše investicije strateški raspoređene na različite kompanije, industrije, investicione teme, geografske kategorije (države, regione…) itd.

ETF-ovi (eng. „Exchange Traded Fund“) su fondovi koji su kotirani na berzama i njihovim akcijama se rutinski trguje, te se mogu koristiti za postizanje široke diversifikacije posebno u uslovima ograničenih sredstava.  Više o EFT pogledajte u postu : Šta su ETF-ovi? u sekciji Baza znanja.

Kreirajte listu(e) za praćenje (Watch list)

Kreirajte listu za praćenje (eng. „watch list“) vaših preferiranih investicija na samom početku, čak  i pre nego što realizujete prvu transakciju. Na taj način ćete, praćenjem cenovnih promena, najpre steći i prvi osećaj promenljivosti (volatilnosti) cena tih instrumenta. Ovu listu ili više njih, možete kreirati u okviru  platforme za trgovanje, poput naše E-Client trader platforme,  ili preko besplatnih opcija na internetu (npr. www.investing.com, www.finviz.com, www.koyfin.com, itd.). Ona je, takođe, odlična polazišna osnova koja vam može pomoći da se lakše uputite i da proširite vaše razumevanje različitih fundamentalnih i tehničkih indikatora (fundamentalna i tehnička analiza) tokom vremena. Jedan deo ovih indikatora je, po pravilu, već dostupan u okviru različitih listi za praćenje koje ste kreirali.

Portfelj investicija možete menjati

Ne zaboravite da je investiranje dinamičan proces i da nije neuobičajeno da se sporadično uradi podešavanje portfelja u skladu sa promenama na tržištu, da se uradi drugačija preraspodela usled promene u vašim očekivanjima, promene usled novih investicionih ideja, novih sredstva za ulaganje ili potreba da se deo ulaganja povuče i vrati u keš, itd.