ETF-ovi (eng. Exchange Traded Fund ) su investiciona alternativa koja je slična investicionim fondovima, ali za razliku od njih, akcijama ETF-ova se aktivno trguje na berzi. ETF-ovi, kao proizvod, su se u poslednjih 20 godina značajno razvili u smislu vrednosti, broja i raznovrsnosti. Danas predstavljaju nezaobilazan i važan instrument na tržištima kapitala.

ETF-ovi su učinili da investicioni obuhvat, nekada rezervisan samo za najveće investitore, postane dostupan i pojedinačnim (malim ili eng. „retail“) investitorima. Kupovinom akcija ETF-ova, mali investitori sa ograničenim sredstvima, na jednostavan način mogu postići široku diversifikaciju svojih ulaganja. Primera radi, navodimo neke od popularnih ETF-ova:

  • SPY – SPDR S&P 500 ETF Trust – kupovinom akcije ovog EFT-a dobijate fizičku replikaciju ulaganja u akcije koje čine čuveni indeks S&P 500, najveće kompanije u SAD čije akcije ovaj ETF drži u svojoj aktivi;
  • GLD – kupovinom ovog ETF-a dobijate fizičku replikaciju ulaganja u zlato i ovaj ETF drži fizičke poluge zlata u trezorima u Londonu;
  • QQQ – Invesco QQQ Trust, ovaj ETF ulaže u akcije nefinansijskih kompanija na NASADQ-u i ima veliku izloženost u tehnološkim kompanijama u SAD.

O svakom ETF-u za koji bi ste mogli biti zainteresovani možete pročitati više na internet stranici izdavaoca fonda ili stranicama specijalizovanim za ETF-ove (npr. www.etf.com, www.justetf.com itd.)

Tipovi ETF-ova

Vrednost imovine koju drže ETF-ovi na globalnom nivou meri se milijardama evra, a njihov broj je u hiljadama. Pokrivaju različita geografska područja, sektore, industrije, tipove aktive, investicione teme. Postoji više tipova ETF -ova i u grupi onih komplikovanijih i rizičnijih su :

  1. Inverzni – njihova vrednost (cena) se kreće suprotno od kretanja vrednosti aktive koju prate
  2. „Leveraged“ – prate promene aktive koja im je u osnovi ali uz predefinisani multiplikator – puta 2 ili puta 3. Na primer, kod ETF koji ima predefinisani multiplikator puta 2, procentualni rast/pad cene osnovne aktive, praćen je duplo većim procentom rasta/pada cene ETF-a
  3. Manje ili više aktivno upravljani . ETF je aktivnije upravljan, ako izdavalac ima veću diskreciju u pogledu šta, kada i koliko čini imovinu fonda, naravno, u okviru proklamovane investicione strategije. Spektar slobode ulaganja ide od potpuno pasivnih opcija, tj. bez bilo kakve slobode odlučivanja, po pitanju strukture, koje tipično preslikavaju poznate berzanske indekse, do komplikovanih strategija koje nose visoku slobodu u pogledu sprovođenja investicione strategije).

Datim primerima želimo da ukažemo na to da su ETF-ovi vrlo šarolika grupa instrumenta različitog stepena rizičnosti, kao i da je potrebno značajno znanje i iskustvo da bi se ispravno koristili u investiranju. Imajući u vidu složenost njihovog poslovanja, preporuka je da, ukoliko ste početnik, ostanete u onom delu spektra ETF-ova koji pasivno fizički odražava imovinu čiju cenu prate (npr. ako prati 600 najvećih evropskih kompanija onda zaista za svaki uloženi evro ima kupljenu korpu akcija ovih kompanija). Važno pravilo je da se o bilo kom ETF-u u koji želite da investirate najpre dobro informišete. Na internetu su podaci relativno lako dostupni, pa pretraživanjem možete saznati: kakva vrsta ETF-a je u pitanju, ko ih administrira, koliki je trošak održavanja (eng. „expanse ratio“), kolika je rizičnost ulaganja preko tog instrumenta itd. I naravno, ukoliko imate mogućnost pitajte vašeg brokera, on/ona vam mogu značajno pomoći  da se lakše snađete u ovom segmentu instrumenta za investiranje, kao i da izaberete onaj koji odgovara vašim investicionim namerama i toleranciji prema riziku.